THE PURSUIT OF PERFECTION

| THOUGHTS |

 

14th of October 2016 written by Saskia

  scroll down for english version

 

Pyrin aina yksilönä parempaan ja olemaan parempi. Media on täynnä vinkkejä miten parantaa ulkonäköä, suhteita, uraa ja elämää kokonaisuudessaan. Useimmat meistä pyrkivät aina parempaan, koska jos et kehity jatkuvasti mitä oikein ylipäätään teet ? Sinulta puuttuu intohimo ja kunnianhimo jos et pyri jatkuvaan kehitykseen. Olenko ainoa, jonka mielestä tämä koko ajatusmalli on toisinaan melko kuluttava ?

 

Tunnet syyllisyyttä asioista , joilla ei ole edes merkitystä; että “tuhlasit” juuri kaksi tuntia Netflixin parissa, että söit donitsin joka ei tosiaan paranna ulkoista olemustasi. Tämä ei tunnu olevan ongelma vain naisille vaan myös miesten keskuudessa, jossa siitä ehkä useammin vaietaan. Meidän sukupolvemme on opetettu suuntaamaan jatkuvasti eteenpäin, koska sehän on elämää; lisää kokemuksia, lisää saavutuksia, lisää kauneutta ja että elää kateutta herättävää elämää. Mahdollisuuksia on niin paljon, että on hankalampi löytää nautintoa ja iloa enää yksinkertaisista asioista. Mitä tapahtui asioiden tekemiselle puhtaasta ilosta ilman syyllisyyttä siitä ettei se ole niin “hyödyllistä” ?

 

Kaikki pitää dokumentoida sosiaaliseen mediaan ja näyttää mitä kukin tekee ja saavuttaa päivittäin. Tuntuu, että modernissa teknologisoituneessa maailmassa on yhä vaikeampi elää hetkessä. Ihmiset ovat fiksaantuneet kertomaan kaikille kaikki tekemiset ja esittelemään elämäänsä sosiaalisen median kautta. Ja näin minä kirjoitan fiiliksistani blogiini sen sijaan, että juttelisin kaverille. Melko ironista.

 

Kysymykseni kuuluukin; miten löytää tasapaino tyytyväisyyden ja nautinnollisen elämän, jossa kehitys ja saavutukset tapahtuvat tarpeellisella tahdilla ilman liiallista stressiä siitä, että pitää aina olla suorittamassa, kokemassa, näkemässä ja saavuttamassa ? Jakakaahan ajatuksia.

dsc_1921

As an individual I always strive to be better. Media overflows with tips and tricks how to improve your looks, your relationships, your career, your life. Most of us are always looking to improve, because if you're not improving what are you doing ? You lack of passion and ambition if you're not always improving. Am I the only one who thinks this is so exhausting sometimes ?

 

You feel guilty for things that down even matter; the fact that you just “waisted” two hours watching Netflix, the fact that you ate a donut because it definitely doesn´t improve your figure. I feel like this is not a problem only for women but also for men who tend to silent about the pressure of having to be on a constant improvement. Our generation is taught to always keep moving forward because thats living; experiencing more, achieving more, being more beautiful, polished and having a more enviable life. We have so many opportunities that it gets harder to enjoy and cherish the simple things. What happened to doing things just for the joy of it without feeling guilty ?

 

Everything needs to documented in social media and show everyone that you are doing and achieving. I feel like the with the modernised technology world it is sometimes harder to live in the moment. People are fixated to tell everything their doing to everyone through and showing off their lives. And here I am writing about this to my blog instead of talking to a friend. Quite ironic.

 

My question is how to find a balance with being content and enjoying your life with a natural improvement curve without getting overly stressed out with always having to be achieving and improving yourself ? Please share your thoughts.

Leave a Reply

Your email address will not be published.